Download Triệu Phú Mobi – Balo Câu Đố APK

2.2

8( 344 )

Android 4.0+

Last updated: 03-05-2019

100,000+ installs

Description of Triệu Phú Mobi - Balo Câu Đố

Triệu Phú Mobi – Balo Câu Đố [2.2] updated on 2019-05-03 created by Number One Free is the Trivia Android App has 100,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Triệu phú mobi đọc câu hỏi Balo trò chơi trắc nghiệm kiến thức hay bậc nhất trên điện thoại di động. Với cách chơi đơn giản. Với ai là triệu phú 15 câu hỏi có độ khó tăng dần với mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án A B C D cho bạn lựa chọn. Đi cùng đó là 3 sự trợ giúp vô cùng quý giá đó là 50 năm mươi, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến khán giả. Ngoài ra trong Ai la trieu phu từ câu số 6 trở đi bạn sẽ có thêm 1 sự trợ giúp đắc lực nữa đó là hỏi tổ tư vẫn tại chỗ. Trò chơi ALTP với hơn 1 triệu câu hỏi phong phú bao phủ tất cả các lĩnh vực trong xã hội đương đại. Tất cả các câu đố đã được ban biên tập của chúng tôi kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt để có thể đưa những câu hỏi thú vị cho mọi người kiểm tra cũng như là học hỏi thêm nhiều kiến thức về xã hội đương đại. Ai là triệu phú mobile 2019 là một sân chơi và còn là nơi cho mọi người luyện tập trí não hay cũng như là kiểm tra tri thức. Đồng thời trò chơi này còn là kho tàng kiến thức của nhân loại có thể nói nó như là game bách khoa toàn thư đóng của đất nước chúng ta. Mục tiêu của trò chơi là từ 2019 cho đến năm 2020 sẽ tìm được chủ nhân của chức quán quân ai se vượt qua được câu 15 này đây. Những triệu phú này sẽ được vinh danh trên bảng xếp hạng của trò chơi.

Triu1ec7u Phu00fa Mobi - Balo Cu00e2u u0110u1ed1 screenshots 2

Có tất cả 15 câu hỏi người chơi cần phải vượt qua trong ALTP . Với mức độ khó tăng dần từ câu 1 đến câu 15. Có 3 mốc rất quan trọng là 5, 10 và 15 bạn cần phải vượt qua để bảo toàn số điểm.

Ưu điểm và tính năng nổi bật của triệu phú âm thanh.

-Dừng cuộc chơi và tắt bật âm thanh theo ý thích của người chơi.

-Cập nhật thêm câu hỏi thường xuyên phù hợp với thời đại.

-Khi vượt qua được câu 14 trở lên và ghi danh trên hệ thống sẽ được tham gia vòng quay may mắn để nhận những món quà có giá trị tinh thần là chính.

Chũng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú tri thức nhé.

– Câu hỏi đa dạng phong phú. với hơn 10.000 câu hỏi và luôn được cập nhật thường xuyên.

– Lưu lại thành tích của người chơi tại mỗi lần vượt qua các mốc quan trọng.

👍Bảng Xếp Hạng người chơi:

Triu1ec7u Phu00fa Mobi - Balo Cu00e2u u0110u1ed1 screenshots 3

+ TOP Theo Tuần

+ TOP Theo Tháng

+ TOP Trí Thức Gia Của Năm

Nhóm ai là triệu phú đọc câu hỏi 2019 xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời !

Millionaire mobi reads the question The best knowledge test game backpack on mobile phones. With simple gameplay. For those who are millionaires 15 questions with increasing difficulty with each question will have 4 answers A B C D for you to choose. Accompanying them are 3 extremely valuable aids that are 50 years old, calling relatives and asking the audience. In addition, in Ai la shrine from verse 6 onwards, you will have one more effective support that is asking the organization still in place. ALTP game with more than 1 million rich questions covering all areas of contemporary society. All quizzes have been rigorously censored by our editorial staff to be able to bring interesting questions to the testers and learn more about contemporary society. Who is the mobile millionaire 2019 is a playground and also a place for people to practice the brain or as a test of knowledge. At the same time this game is also a treasure trove of human knowledge that can be said to be our country’s encyclopedia game. The goal of the game is from 2019 until 2020 to find the owner of the championship who will pass this verse 15. These millionaires will be honored on the rankings of the game.

There are 15 questions that players need to pass in ALTP. With the difficulty level gradually increases from sentence 1 to question 15. There are 3 very important milestones: 5, 10 and 15 you need to overcome to preserve the score.

Advantages and outstanding features of audio millionaires.

– Stop playing and turn off the sound according to the player’s liking.

-Update more frequently asked questions that match the era.

Triu1ec7u Phu00fa Mobi - Balo Cu00e2u u0110u1ed1 screenshots 4

-When you pass the verse 14 and above and register on the system, you will be able to participate in the lucky cycle to receive gifts of spiritual value.

We started looking for who is the millionaire knowledge.

– Rich variety questions. with over 10,000 questions and always updated regularly.

– Save the player’s achievements at every passing of milestones.

👍 Player Rankings:

+ TOP By Week

+ TOP By Month

+ TOP Intellectuals of the Year

Triu1ec7u Phu00fa Mobi - Balo Cu00e2u u0110u1ed1 screenshots 5

The group who is a millionaire reading the question 2019 would like to thank everyone. Wish everyone have wonderful moments of relaxation!
+ Cho phép đọc tắt đọc câu hỏi.

+ Hiệu ứng đồ họa cải thiện.

+ Sắp xếp lại bảng xếp hạng chuẩn.

+ Sửa lỗi trùng lặp câu hỏi âm thanh.

+ Tăng số lượng câu hỏi phù hợp với thời đại.

+ Thay đổi màu sắc cơ bản của trò chơi.

Royal Fish Hunter - Become a millionaire Invader One Level 2: Stickman Jailbreak King of warriors 2002 plus Ozuna Piano Tiles Rocket Star - Idle Space Factory Tycoon Game Drift Ride Earthquake Safety Tips 2

Triệu Phú Mobi - Balo Câu Đố 2.2 updates

+ Cho phép đọc tắt đọc câu hỏi.
+ Hiệu ứng đồ họa cải thiện.
+ Sắp xếp lại bảng xếp hạng chuẩn.
+ Sửa lỗi trùng lặp câu hỏi âm thanh.
+ Tăng số lượng câu hỏi phù hợp với thời đại.
+ Thay đổi màu sắc cơ bản của trò chơi.

App Information of Triệu Phú Mobi - Balo Câu Đố

Category: Games, Trivia

Developer:

Package: ai.altp.phu

Version: 2.2

Rating: 8 ( 344 )

Size: 51.7 MB

Requirement: Android 4.0+

Updated: 03-05-2019

Installs: 100,000+

Related Posts of Triệu Phú Mobi - Balo Câu Đố