Download Tân Phú Trực Tuyến APK

1.9.2

5( 7 )

Android 5.0+

Last updated: 05-02-2020

1,000+ installs

Description of Tân Phú Trực Tuyến

Tân Phú Trực Tuyến [1.9.2] updated on 2020-02-05 created by VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION is the News & Magazines Android App has 1,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 6.0+ (M, API 23), Android 5.0+ (Lollipop, API 21), Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Với mong muốn tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề, bức xúc của người dân liên quan đời sống, đô thị, vệ sinh môi trường. Chính quyền Quận Tân Phú, Tp.HCM cung cấp Ứng dụng trực tuyến, nhằm hỗ trợ người dân gửi các phản ánh, đóng góp ý kiến xây dựng xã hội. Qua đó giúp người dân theo dõi, giám sát kết quả xử lý các phản ánh của mình mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng còn hỗ trợ việc đánh giá hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính, theo dõi giám sát tình hình xử lý hồ sơ,….
With the desire to receive and handle these problems timely, urgent related people life, urban, and environmental sanitation. Authorities Tan Phu District, HCMC offers online application, to support people to send feedback and comments to build society. Thereby helping people to track, monitor results reflect handle her anytime, anywhere. It also supports the evaluation satisfied with the services of administrative bodies, monitoring progress of handling documents, ….
cập nhật giao diện

Tu00e2n Phu00fa Tru1ef1c Tuyu1ebfn screenshots 2
Jiobit - More than a GPS Tracker for Kids and Pets Volume Booster Pro CallMe4 - The Phone Consultation App Smarty : Man editor app & background changer Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker Bluetooth Pair - Bluetooth Finder Scanner BBC News Blue Light Filter for Eye Care

Tân Phú Trực Tuyến 1.9.2 updates

cập nhật giao diện

App Information of Tân Phú Trực Tuyến

Category: Apps, News & Magazines

Developer:

Package: tech.vietinfo.tanphutructuyen

Version: 1.9.2

Rating: 5 ( 7 )

Size: 20.4 MB

Requirement: Android 5.0+

Updated: 05-02-2020

Installs: 1,000+

Related Posts of Tân Phú Trực Tuyến