Download SMHI Väder APK

3.0.16

10( 12385 )

Android 4.4+

Last updated: 23-05-2019

1,000,000+ installs

Description of SMHI Väder

SMHI Väder [3.0.16] updated on 2019-05-23 created by SMHI is the Weather Android App has 1,000,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 4.4+ (Kitkat, API 19), Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

SMHIs app visar väderprognoser för ett stort antal orter, både i Sverige och utomlands, samt varningar när allvarliga väder- och vattenhändelser förutses.

SMHI Vu00e4der screenshots 2

I appen finns push-notiser för varningar, zoombara kartor och widgets för snabb överblick. Du kan söka och spara flera favoritorter men även välja att låta appen följa din position så att du alltid får väderprognosen för platsen där du befinner dig.

Med SMHIs app får du:

• Tiodygnsprognoser för orter

+ I tabellform med vädersymboler

+ I diagramform

• Textprognos

+ Meteorologens kommentar om vädret

• Vädret de senaste 24 timmarna

SMHI Vu00e4der screenshots 3

• Zoombara väderkartor som visar:

+ Observerad nederbörd från radar och nederbördsprognos

+ Detaljerad nederbörd från radar som uppdateras var femte minut

+ Detaljerad vindprognos för hela Norden

• ”Känns som”-temperatur – temperatur i kombination med vind

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.
SMHI app shows weather forecasts for a large number of resorts, both in Sweden and abroad, as well as warnings when severe weather and water events predicted.

The app push notifications for alerts, zoomable maps, and widgets for quick overview. You can search and save several favorite places but also choose to have the app to follow your position so that you always get the weather forecast for the place where you are.

SMHI Vu00e4der screenshots 4

With SMHI app you get:

• Tiodygnsprognoser for localities

+ Table shape with weather symbols

+ Diagrammed

• Text Prediction

+ Meteorologen comment about the weather

• The weather the past 24 hours

• zoomable weather maps that show:

SMHI Vu00e4der screenshots 5

+ Observed precipitation radar and precipitation Forecast

+ Additional precipitation from the radar which is updated every five minutes

+ Detailed wind forecast for the whole Nordic

• “Feels Like” temperature – temperature in combination with wind

SMHI is a Swedish expert authority with a global perspective and a vital role in predicting changes in the weather, water and climate. With scientific basis and through knowledge, research and services, we contribute to increasing the entire community sustainability. Every day, around the clock, year round.

SMHI. Always the best evidence for your decisions.
Mindre förändringar i gränssnittet för att öka användbarheten.

United MileagePlus X وصفات طبيعيه لجمالك للبشرة والشعر بدون نت Camera for Android Auto Photo Cut Paste Lime Player Xceed - Clubs, DJs, Festivals & Tickets OpenTun VPN - 100% Unlimited Free Fast VPN Client Rumah 123

SMHI Väder 3.0.16 updates

Mindre förändringar i gränssnittet för att öka användbarheten.

App Information of SMHI Väder

Category: Apps, Weather

Developer:

Package: se.smhi.mobile.android

Version: 3.0.16

Rating: 10 ( 12385 )

Size: 35.1 MB

Requirement: Android 4.4+

Updated: 23-05-2019

Installs: 1,000,000+

Related Posts of SMHI Väder