Download SDPROG APK

2.1.11

4

Android 4.0+

Last updated: 15-01-2020

10,000+ installs

Description of SDPROG

SDPROG [2.1.11] updated on 2020-01-15 created by E-VOLT is the Auto & Vehicles Android App has 10,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14), Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

SDPROG to nowoczesne oprogramowanie, które łącząc się z komputerem pokładowym samochodu dostarcza najważniejsze informacje związane z jego pracą. Narzędzie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrole nad swoim samochodem.

SDPROG screenshots 2

Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów do 2019 roku niezależnie od kraju w jakim zostały wyprodukowane. Jest to możliwe dzięki temu, iż system OBDII/EOBD został zamontowany w samochodach wraz z pojawianiem się norm dotyczących ochrony środowiska, które wymuszają na producentach samochodów stosowania jednolitego systemu diagnostycznego.

Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów wyprodukowanych po 2001 r. z silnikiem benzynowym i 2004 r. z silnikiem diesla.

Umożliwia:

– odczyt przyczyny świecenia się kontrolki Check Engine/MIL

– odczyt kodów: zapisanych, oczekujących, stałych, generycznych jak i specyficznych dla danego producenta

– uzyskanie dodatkowych instrukcji naprawy

– kasowanie kodów usterek

Program odczytuje wszystkie kody związane z system OBDII:

P – układ napędowy

B – nadwozie

C – podwozie

U – komunikacja sieciowa

Dodatkowo posiada bogatą bazę wskazówek technicznych, które pomogą użytkownikowi sprawniej znaleźć usterkę i ją usunąć, m.in. wskaże:

– możliwe przyczyny pojawienia się usterki

– przyczyny pojawienia się kodu błędu

SDPROG screenshots 3

– możliwe objawy

– zasada działania podzespołu

Podaje informacje przydatne przy zakupie samochodu, jak np.:

– przejechany dystans od momentu uaktywnienia kontrolki MIL

– czas od momentu usunięcia kodów usterek

– czas od momentu uaktywnienia się kontrolki MIL

W celu lepszego poznania procesów zachodzących w silniku, aplikacja ma możliwość monitorowania pracy poszczególnych czujników w samochodzie:

– temperatury silnika, zasysanego powietrza i otoczenia

– pozycji pedału przyśpieszenia

– napięcia w instalacji elektrycznej

– ciśnienia doładowania turbosprężarki

– napięcie sondy lambda

– wiele innych

Klucz do programu SDPROG można zakupić u autoryzowanych sprzedawców.

https://www.sdprog.com/kup-sdprog
SDPROG is a modern software that combines with the vehicle’s on-board computer to provide the most important information related to its work. The tool is very easy and intuitive to use. It is a solution for those who want to have full control over their car.

SDPROG screenshots 4

The program supports all brands and car models until 2019 regardless of the country in which they were produced. This is possible due to the fact that the OBDII / EOBD system has been installed in cars along with the emergence of environmental protection standards that force car manufacturers to use a uniform diagnostic system.

The program supports all brands and models of cars manufactured after 2001 with a gasoline engine and 2004 with a diesel engine.

It allows you to:

– reading the cause of the Check Engine / MIL indicator

– reading codes: saved, pending, permanent, generic and specific for a given manufacturer

– obtaining additional repair instructions

– clearing the fault codes

The program reads all codes related to the OBDII system:

P – drive system

B – body

C – chassis

U – network communication

In addition, it has a rich database of technical tips that will help the user to find the fault more efficiently and remove it, including indicate:

– possible causes of the fault

– the reason for the error code

– possible symptoms

SDPROG screenshots 5

– principle of the subassembly operation

Provides information useful when buying a car, such as:

– distance traveled since the MIL control was activated

– time from removal of fault codes

– time from the moment the MIL indicator is activated

In order to better understand the processes occurring in the engine, the application has the ability to monitor the operation of individual sensors in the car:

– engine temperature, intake air and ambient temperature

– accelerator pedal position

– voltage in the electrical system

– turbocharger boost pressure

– lambda probe voltage

– many other

The key to the SDPROG program can be purchased from authorized resellers.

https://www.sdprog.com/kup-sdprog

Afterglow Icons Pro Crown Heart Filters Photo Editor CoutLoot - Chat & Bargain Online Shopping in India woofer sound base booster ( very loud ) T Fitness SMART 254 BET Live Video Chat With Strangers - MatchAndTalk LRI School

App Information of SDPROG

Category: Apps, Auto & Vehicles

Developer:

Package: pl.sdprog

Version: 2.1.11

Rating: 4

Size: 9.7 MB

Requirement: Android 4.0+

Updated: 15-01-2020

Installs: 10,000+

Related Posts of SDPROG