Download LỊCH VẠN NIÊN 2020 – Lịch Việt APK

1.4

4( 66 )

Android 5.0+

Last updated: 17-05-2020

10,000+ installs

Description of LỊCH VẠN NIÊN 2020 - Lịch Việt

LỊCH VẠN NIÊN 2020 – Lịch Việt [1.4] updated on 2020-05-17 created by Gabriella Paigeny is the Events Android App has 10,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 5.0+ (Lollipop, API 21), Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

LỊCH VẠN NIÊN 2020 cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Lu1ecaCH Vu1ea0N NIu00caN 2020 - Lu1ecbch Viu1ec7t screenshots 2

Các chức năng chính:

– Xem lịch ngày.

– Xem lịch tháng.

– Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm nhanh chóng và chính xác.

– Tính khoảng cách giữa hai ngày, tìm ngày nhanh chóng

– Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng thái biến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.

– Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ở khắp các chủ đề.

Lu1ecaCH Vu1ea0N NIu00caN 2020 - Lu1ecbch Viu1ec7t screenshots 3

– Xem bói theo tên, ngày sinh

– Xem tướng

– Xem tuổi làm nhà, hướng làm nhà

– Xem tử vi

– Xem hướng và ngày giờ xuất hành.

– Nhắc lịch theo sự kiện.

– Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị.
The 2020 CALENDAR allows you to see information about the calendar, the lunisolar calendar, and a lot of other useful information.

Lu1ecaCH Vu1ea0N NIu00caN 2020 - Lu1ecbch Viu1ec7t screenshots 4

Main fuction:

– View daily calendar.

– View monthly calendar.

– Change the lunisolar calendar to positive and positive lunar calendar quickly and accurately.

– Calculate the distance between two dates, find dates quickly

– See circadian rhythms: give you information about the changing state of your health, emotions and intelligence to arrange a suitable working time.

– The profession of prayer: hundreds of prayers spread across topics.

– See fortune-telling by name, date of birth

Lu1ecaCH Vu1ea0N NIu00caN 2020 - Lu1ecbch Viu1ec7t screenshots 5

– See champions

– See the age of building a house, how to build a house

– Horoscopes

– View directions and date and time of departure.

– Remind calendar by event.

– Allow custom display colors.
update icon not show in some device

update notify not show

Germany Holiday Calendar Beat - Ride app ComicMe — comics maker School Hairstyles Step By Step, Braiding Hairstyle LED NEON Keyboard - Colorful, lighting, RGB, emoji PsyTests Wallpapers for WhatsApp - Chat Background Betterspaces

LỊCH VẠN NIÊN 2020 - Lịch Việt 1.4 updates

update icon not show in some device
update notify not show

App Information of LỊCH VẠN NIÊN 2020 - Lịch Việt

Category:Apps, Events

Developer:

Package: vn.lichso.wevan

Version: 1.4

Rating: 4 ( 66 )

Size: 18.4 MB

Requirement: Android 5.0+

Updated: 17-05-2020

Installs: 10,000+

Related Posts of LỊCH VẠN NIÊN 2020 - Lịch Việt