Download Aftonbladet Nyheter APK

4.29.4

10( 24581 )

Android 4.4+

Last updated: 13-03-2020

1,000,000+ installs

Description of Aftonbladet Nyheter

Aftonbladet Nyheter [4.29.4] updated on 2020-03-13 created by Aftonbladet is the News & Magazines Android App has 1,000,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Aftonbladet – störst på nyheter!

Aftonbladet Nyheter screenshots 2

Vi ger dig det absolut senaste nytt inom nyheter, sport & nöje.

Här kan du följa allt om klimatkrisen, Svenska Hjältar, OS 2020, Damallsvenskan, väder och sport. Du kan även följa lokala nyheter, nyheter från de stora regionerna som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala eller större nyhetshändelser från hela världen.

Häng med i live-rapporteringar, se matcher och läs fördjupande Plus-artiklar eller nyheter om kändisar på nöjesbladet.

Sveriges vassaste skribenter som Jan Guillou, Lena Melin, Robert Aschberg ger dig alltid granskande reportage och debatt- och opinionsjournalistik.

Håll dig uppdaterad med våra notiser vid viktiga händelser och spara artiklar för att läsa senare.

Har du några idéer eller synpunkter?

Bra – då kan du höra av dig till [email protected]

Användarvillkor: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab

Personuppgiftspolicy:

https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab

Aftonbladet Nyheter screenshots 3

Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation i din Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av så kallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlar in uppgifter om din geografiska position.

Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen. Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.

Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladets applikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig, genom att kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.

Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.
Aftonbladet – the biggest on news!

We give you the latest in news, sports & entertainment.

Here you can follow everything about the climate crisis, Svenska Hjältar, Olympics 2020, Damallsvenskan, weather and sports. You can also follow local news, news from the major regions such as Stockholm, Gothenburg, Malmö and Uppsala or major news events from all over the world.

Aftonbladet Nyheter screenshots 4

Keep up with live reports, watch matches and read in-depth Plus articles or celebrity news on the entertainment magazine.

Sweden’s sharpest writers such as Jan Guillou, Lena Melin, Robert Aschberg always provide you with scrutinizing reportage and debate and opinion journalism.

Keep up to date with our notes on important events and save articles for later reading.

Do you have any ideas or comments?

Good – then you can contact [email protected]

Terms of Use: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab

Privacy:

https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab

Aftonbladet Nyheter screenshots 5

You who have accepted location services regarding Aftonbladet’s application in your Android device agree that Aftonbladet uses so-called geo-targeting, which means that Aftonbladet collects information about your geographical location on an ongoing basis.

The information is used to provide you with customized information and marketing via mail, telephone or electronic communication such as sms or e-mail. The information may also be used in the development of new products and services and to provide you with customized content in our digital services, such as articles and advertisements that are more relevant to you. The information may be disclosed to other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet saves and may use the data for up to six (6) months after the data has been collected.

By downloading, or updating the Aftonbladet application, you agree to the treatment as above. If you no longer want Aftonbladet to collect information about your geographical location, you can switch off location services on your mobile phone at any time. You also have the opportunity, once a year, to get information about what information is stored about you, by contacting Aftonbladet’s personal data representative.

The person responsible for personal data is Aftonbladet, organization number 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.
Just nu har du Sveriges största nyhetsapp i händerna! Den blev just ännu bättre efter några små buggfixar och förbättringar. Vi är jätteglada att du använder vår app och vill gärna veta vad du tycker. Skicka din feedback om appen till [email protected]!

Golden Skull Launcher Theme Learn JavaScript - Project based Tutorials Point Missile Attack & Ultimate War - Truck Games Surah Yasin | Arabic Apartments & Rentals - Zillow Text To Speech Pico ZiiZii Ninjutsu Academy

Aftonbladet Nyheter 4.29.4 updates

Just nu har du Sveriges största nyhetsapp i händerna! Den blev just ännu bättre efter några små buggfixar och förbättringar. Vi är jätteglada att du använder vår app och vill gärna veta vad du tycker. Skicka din feedback om appen till [email protected]!

App Information of Aftonbladet Nyheter

Category: Apps, News & Magazines

Developer:

Package: se.aftonbladet.start

Version: 4.29.4

Rating: 10 ( 24581 )

Size: 22.0 MB

Requirement: Android 4.4+

Updated: 13-03-2020

Installs: 1,000,000+

Related Posts of Aftonbladet Nyheter