ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken APK

4.6.2

4( 13790 )

Android 5.0+

Last updated: 11-09-2020

1,000,000+ installs

Description of ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken

ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken [4.6.2] updated on 2020-09-11 created by ANWB is the Travel & Local Android App has 1,000,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

ANWB Onderweg

brengt je in 1 app alles wat je als automobilist nodig hebt: files, flitsers en werkzaamheden, routeplanner, goedkoper parkeren in heel Nederland met ANWB Parkeren en actuele benzineprijzen bij 4000+ tankstations (incl. ANWB ledenvoordeel tankstations).

ANWB Onderweg u2013 Verkeer, Parkeren & Tanken screenshots 2

Wat zeggen anderen?

• Consumentenbond testte ANWB Onderweg als meest betrouwbare parkeerapp.

• Consumentenprogramma Kassa beoordeelde tank-apps en kende 4 sterren toe aan ANWB Onderweg.

De functionaliteiten in deze app:

1. Verkeer: files, flitsers en afsluitingen inclusief persoonlijke routes met ANWB file Alert

Krijg direct een overzicht van de actuele en betrouwbare ANWB verkeersinformatie

in de buurt of op je route, zoals files (alle wegen), flitsers (snelwegen) en wegwerkzaamheden. Met de handige en unieke filelijst

kun je per wegnummer alle incidenten bekijken.

Met Mijn routes en ANWB file alert

word je gratis op de hoogte gehouden op jouw gewenst tijdstip indien er vertraging is op jouw opgeslagen routes.

2. Parkeren: parkeeradvies & goedkoper parkeren met ANWB Parkeren

Consumentenbond testte parkeerapps als Parkmobile, Parkline, Yellowbrick en bevond deze ANWB app als meest betrouwbare parkeerapp

. In de app vind je alle tarieven en parkeerlocaties van betaald parkeren in Nederland. Bij parkeergarages vermeld de app het aantal beschikbare plekken en de openingstijden. Je kunt je bestemming en verwachte aankomsttijd invoeren en de app zal je een totaal overzicht geven van parkeertarieven, straatparkeren, garages & parkeerterreinen, P+R mogelijkheden en reserveerbare parkeerplaatsen rondom je bestemming. Kun je op loopafstand van je bestemming gratis parkeren dan meldt de app dat ook. Zo ga je optimaal voorbereid op pad en kun je nog meer kosten besparen.

Eenmaal op bestemming aangekomen betaal je in heel Nederland in alle grote steden (zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Maastricht, Den Bosch) het parkeergeld op straat achteraf

via je bankrekening en alléén voor de tijd dat je hebt geparkeerd

. Is er op loopafstand een goedkopere parkeerplaats? Dan meldt de app dat! ANWB Parkeren (in samenwerking met Yellowbrick) werkt in heel Nederland: log in met je ANWB Parkeren of Yellowbrick account, voer de zonecode in, controleer je kenteken en start de transactie. Bij terugkomst bij je auto stop je de transactie weer met één druk op de knop. Vergeet nooit meer een lopende transactie door de handige gratis parkeermeldingen. ANWB Parkeren maakt parking easy: het werkt betrouwbaar en gemakkelijk. Kijk voor korting op Yellowbrick en gratis registratie op https://www.anwb.nl/mobielparkeren

ANWB Onderweg u2013 Verkeer, Parkeren & Tanken screenshots 3

3. Tanken: actuele prijzen bij alle 4000+ tankstations

Bekijk van alle tankstations de actuele prijzen van benzine

(E5/E10), diesel (B7), LPG en CNG, de openingstijden en de voorzieningen. Bij de ledenvoordeel tankstations krijg je 3 tot 5 cent per liter extra korting

met je ANWB creditcard. Meer informatie op anwb.nl/tanken

4. Meer: Wegenwacht, Mijn ANWB en digitale ledenpas

– Wegenwacht: direct hulp bij pech: Meld je pech makkelijk via de ANWB Wegenwacht app.

– Mijn ANWB: bekijk je digitale ledenpas

en je afgenomen diensten bij de ANWB

– Actuele eropuit tips & maatregelen in de 1,5 meter afstand samenleving

Klantenservice

Heb je vragen over deze app? Of heb je verbetersuggesties? Stuur deze dan naar [email protected] o.v.v. ANWB Onderweg app of gebruik het formulier bij MEER in de app.

ANWB Onderweg

brings you everything you need as a motorist in 1 app: traffic jams, speed cameras and activities, route planner, cheaper parking throughout the Netherlands with ANWB Parking and current petrol prices at 4000+ petrol stations (incl. ANWB member benefit petrol stations).

What do others say?

• Consumers’ Association tested ANWB Onderweg as the most reliable parking app.

• Consumer program Kassa assessed tank apps and awarded 4 stars to ANWB Onderweg.

ANWB Onderweg u2013 Verkeer, Parkeren & Tanken screenshots 4

The functionalities in this app:

1. Traffic: traffic jams, speed cameras and closures including personal routes with ANWB file Alert

Get an instant overview of current and reliable ANWB traffic information

in the vicinity or on your route, such as traffic jams (all roads), speed cameras (highways) and road works. With the handy and unique file list

you can view all incidents per road number.

With My routes and ANWB file alert

you will be kept informed for free at your desired time if there is a delay on your saved routes.

2. Parking: parking advice & cheaper parking with ANWB Parking

Consumers’ Association tested parking apps such as Parkmobile, Parkline, Yellowbrick and found this ANWB app as most reliable parking app

. In the app you will find all rates and parking locations for paid parking in the Netherlands. For parking garages, the app states the number of available places and the opening hours. You can enter your destination and expected arrival time and the app will give you a total overview of parking rates, street parking, garages & parking areas, P + R options and bookable parking spaces around your destination. If you can park for free within walking distance of your destination, the app will also report this. This way you are optimally prepared and you can save even more costs.

Once you have arrived at your destination, you pay the parking fee on the street afterwards

in all major cities (such as Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, The Hague, Groningen, Maastricht, Den Bosch) via your bank account and only for the time you have parked

. Is there a cheaper parking space within walking distance? Then the app reports that! ANWB Parking (in collaboration with Yellowbrick) works throughout the Netherlands: log in with your ANWB Parking or Yellowbrick account, enter the zone code, check your registration number and start the transaction. When you return to your car, you can stop the transaction with the push of a button. Never forget an ongoing transaction thanks to the handy free parking notifications. ANWB Parking makes parking easy: it works reliably and easily. For a discount on Yellowbrick and free registration, visit https://www.anwb.nl/mobielparkeren

3. Refueling: current prices at all 4000+ filling stations

View the current prices of petrol

(E5 / E10), diesel (B7), LPG and CNG, opening hours and facilities of all petrol stations. At the member discount petrol stations you get 3 to 5 cents per liter extra discount

with your ANWB credit card. More information on anwb.nl/tanken

4. More: Roadside assistance, My ANWB and digital membership card

ANWB Onderweg u2013 Verkeer, Parkeren & Tanken screenshots 5

– Roadside assistance: immediate roadside assistance: Report your breakdown easily via the ANWB Roadside Assistance app.

– My ANWB: view your digital membership card

and your purchased services at the ANWB

– Current tips and measures in the 1.5 meter distance society

Customer Service

Do you have any questions about this app? Or do you have suggestions for improvement? Send it to [email protected], stating ANWB Onderweg app or use the form at MORE in the app.
Update van de ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken.

• Plan en vind parkeermogelijkheden en prijzen voor de door jou gekozen dag en tijd

• Schakel eenvoudig tussen parkeermogelijkheden in een lijst of op een kaart

• Verbeterde weergave van tariefkleuren op meer zoomniveaus voor parkeerzones op de kaart

• Diverse verbeteringen

Heb jij nog geen gratis login aangevraagd voor ANWB Parkeren? Kijk op anwb.nl/mobielparkeren

Verbeterpunten voor de app? Laat het weten via [email protected]

Free VPN 🎯 Alternative I DNS Changer - Trust DNS Smartfrog Cam & Baby Monitor KeepTruckin Electronic Logbook New Wallpaper Bart Art HD Livery Bussid Budiman Explore LCAD Ncert Books & Solutions GhaseelCom Jo

ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken 4.6.2 updates

Update van de ANWB Onderweg - Verkeer, Parkeren & Tanken.

• Plan en vind parkeermogelijkheden en prijzen voor de door jou gekozen dag en tijd
• Schakel eenvoudig tussen parkeermogelijkheden in een lijst of op een kaart
• Verbeterde weergave van tariefkleuren op meer zoomniveaus voor parkeerzones op de kaart
• Diverse verbeteringen

Heb jij nog geen gratis login aangevraagd voor ANWB Parkeren? Kijk op anwb.nl/mobielparkeren

Verbeterpunten voor de app? Laat het weten via [email protected]

App Information of ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken

Category:Apps, Travel & Local

Developer:

Package: com.themobilecompany.Onderweg

Version: 4.6.2

Rating: 4 ( 13790 )

Size: 38.5 MB

Requirement: Android 5.0+

Updated: 11-09-2020

Installs: 1,000,000+

Related Posts of ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Tanken